SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

Nepřímá metoda určování hodnoty zemních kapacitních proudů v síti s izolovaným uzlem

Prezentace

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Výpočet online:

(V)
(V)
(μF)
 

Registrační formulář

Program Měření zemního kapacitního proudu nepřímou metodou je určen především pro projektanty a pracovníky v oblasti energetiky. Pro získání přístupu ke stažení plné verze programu pro OS Windows se, prosím, zaregistrujte.

Údaje označené * jsou povinné.

Ochrana software
Tento software je výlučným majetkem EGE, spol. s r.o. a je předmětem ochrany podle práva autorského jako užitné dílo. Rozmnožování, rozšiřování, využití mimo rámec a účel stanovený na webových stránkách www.ege.cz, vystavování a sdělování jeho obsahu třetím osobám, je bez výslovného předem daného souhlasu EGE, spol. s r.o. protizákonné a zakázané.

Informační disclaimer
Veškeré výstupní hodnoty a data programu na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich využití zájemcem a za případné škody, které by takto mohly vzniknout, nezaručuje jejich správnost, přesnost, úplnost a použitelnost na podmínky zájemce a z poskytnutí uvedených informací nelze odvozovat žádný právní nárok zájemce. Poskytnuté informace nelze aplikovat či použít bez předem daného souhlasu provozovatele v reálném procesu, zejména ve výrobě, vývoji, studiu, v rámci odborných služeb a technického poradenství apod., rovněž je nelze dále šířit, zveřejňovat či sdělovat třetím osobám. Jakékoliv odchýlení se od výše uvedených podmínek je na nebezpečí zájemce a na jeho výlučnou neomezenou odpovědnost.

Zpracování osobních údajů
EGE, spol. s r.o. (provozovatel) je oprávněna zájemce (osobu zadávající vstupní údaje) po uvedení kontaktů na webovém formuláři kontaktovat a nabídnout mu všechny své služby a produkty, které jsou prezentovány na těchto webových stránkách. Poskytnutí osobních údajů zájemcem za účelem nabídky všech produktů a služeb provozovatele je dobrovolné. Zájemce může svůj souhlas kdykoliv odvolat a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele. Zájemce má dále právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu jakož i další práva uvedená v § 11, § 12, a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.